Türkiye’de İstihdam Oranı Azalıyor

By | Mayıs 25, 2016

2002 verilerinde yüzde 52,14 olan kayıt dışı istihdam oranı, 2016 yılında büyük bir düşüş göstererek yüzde 32,13 olduğu belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Komisyonu kapsamın faaliyetlerini gösteren Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ile ilişkili alt komisyona Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, işgücünün eğitim seviyesinin düştüğü, genç emeklilik, işsizlik oranının yükseldiği, gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk olduğu, sosyal güvenlik bilgisi yetersizliği gibi nedenler Türkiye’de kayıt dışı istihdamına neden olduğu belirtildi.

Yaş grupları olarak sıralanan verilerde en çok 15-19 yaş aralığı ile 60 ve üzerindekiler olarak en çok kayıt dışı istihdam olduğu belirlendi. Ülke geneli dikkate alındığında kadınların yüzde 42,55 erkeklerin ise 27,59 olarak belirlendi. 2016 yılı itibariyle yüzde 32,13’e gerilediği açıklanan istihdamın tarım sektöründe ise 90,14’den yüzde 81,3’e düştüğü açıklandı.

Yapılan açıklama da dikkat çekmek istenilen en önemli husus eğitim düzeyi ile istihdam arasındaki oran oldu. Yüksekokul ve fakülte mezunları arasında kayıt dışı istihdam en az oranlarda iken okuma yazma bilmeyenler arasında en fazla olduğu açıklandı. Bunun yanında okuma yazma bilip herhangi bir okuldan mezun olamayanların da oranlarının fazla olduğu yapılan açıklamada yer aldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir